zdjęcie przedstawia taśmociąg do transportu żwiru

Taśmociąg do żwiru podczas montażu