Konstrukcja stalowa do montażu maszyn

Posadowienie konstrukcji stalowej pod kruszarki i przesiewacze